Điều khoản sử dụng HELLO RENT

Điều 1 (Mục đích)

Hello Soft (“Công ty TNHH Hello Soft”) là đơn vị vận hành và cung cấp các loại hình dịch vụ trên ứng dụng Hello Rent và website bất động sản cho thuê Hellorent.vn (“Hello Rent”), chính sách sử dụng được đưa ra với mục đích quy định quyền hạn và nghĩa vụ, những chính sách cần thiết giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ.


Điều 2 (Định nghĩa)

1. Hello Rent: là sản phẩm của công ty Hello Soft, được thiết lập và vận hành thông qua ứng dụng di động và trang web hellorent.vn.

2. Người sử dụng: chỉ thành viên hay không phải thành viên sử dụng dịch vụ của công ty dựa trên những chính sách và quy định về dịch vụ trên ứng dụng hoặc trang web hellorent.vn

3. Thành viên: người cung cấp thông tin cá nhân cho phía công ty Hello Soft, thường xuyên sử dụng dịch vụ và cung cấp thông tin sản phẩm bất động sản lên ứng dụng hoặc trang web hellorent.vn. Ngoài ra còn có những thành viên được chia theo quy định của công ty với nhiệm vụ đảm bảo chất lượng dịch vụ và bảo mật thông tin.

4. Thành viên không chính thức: người sử dụng dịch vụ của công ty và không đăng ký làm thành viên.

5. Nhận dạng (ID): được tạo lập để nhận dạng chính xác danh tính các thành viên đã đăng kí, địa chỉ email của những thành viên có dấu chứng nhận và thành viên tin cậy.

6. Mật khẩu: kết hợp giữa số và mã chứng nhận của công ty cài đặt cho từng thành viên để đảm bảo thông tin cũng như tính thống nhất giữa các thành viên.

7. Dịch vụ: kênh thông tin về bất động sản cho thuê, bao gồm cả việc người sử dụng đăng thông tin quảng cáo nhu cầu cho thuê bất động sản, tương tác với những người sử dụng khác trên cả ứng dụng và trang web. Hello Rent chứa hoặc có thể chứa các thông tin, hình ảnh, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới hoặc thay đổi được.


Điều 3 (Giải thích rõ ràng về điều khoản và sửa đổi)

1. Công ty phải thông báo chính sách cho người sử dụng trên cả ứng dụng và trang web để người sử dụng có thể dễ dàng nắm bắt. Và thông qua sự kết nối màn hình, người sử dụng có thể thấy được những điều khoản này.

2. Khi công ty sửa đổi điều khoản, ngày và lý do sửa đổi sẽ được cập nhật và hiển thị rõ ràng cho người sử dụng dễ dàng theo dõi.

3. Nếu Công ty sửa đổi các điều khoản, điều khoản thay đổi có hiệu lực kể từ ngày thông báo, và người dùng sẽ được coi như đã đồng ý với các điều khoản thay đổi bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản đã được thay đổi.


Điều 4 (Dự phòng và thay đổi dịch vụ)

1. Công ty cung cấp các dịch vụ như sau:

(1) Dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến bất động sản

(2) Dịch vụ đăng kí thông tin bất động sản

(3) Dịch vụ liên quan khác như giới thiệu đại lý bất động sản

2. Nếu nội dung của dịch vụ được cung cấp bởi công ty thay đổi, do sự thay đổi trong các thông số kĩ thuật, v.v..., công ty sẽ thông báo cho người sử dụng trong những lý do cho sự thay đổi đó hoặc gửi cho họ một thông báo để người dùng có thể nhận ra chúng.


Điều 5 (gián đoạn của dịch vụ)

1. Công ty có quyền tạm đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ trong trường hợp bảo trì, kiểm tra, thay thế hoặc sự cố của các cơ sở thông tin và truyền thông như máy tính, hoặc mất thông tin liên lạc.

2. Trong trường hợp không thể cung cấp các dịch vụ do việc chuyển đổi các mặt hàng kinh doanh, từ bỏ kinh doanh, hội nhập giữa các công ty, công ty phải thông báo cho người sử dụng hoặc gửi nội dung gián đoạn trong một thông báo để người sử dụng có thể nhận ra.


Điều 6 (Bảo vệ thông tin cá nhân)

1. Công ty thu thập các thông tin tối thiểu cần thiết để cung cấp các dịch vụ khi bạn là thành viên. Các mục sau đây được yêu cầu và những mục khác là tùy chọn.

(1) Địa chỉ E-mail

(2) Mật khẩu

(3) số điện thoại di động

2. Khi thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng, các công ty phải có được sự đồng ý của người sử dụng.

3. Các thông tin cá nhân được cung cấp sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác hơn mà không cần sự đồng ý của người sử dụng hoặc cho một bên thứ ba. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau đây.

(1) Khi nó là cần thiết cho các tài liệu thống kê, nghiên cứu học tập hoặc nghiên cứu thị trường, nó là cần thiết để cung cấp cho một số cá nhân trong một hình thức không xác định

(2) Để ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính

(3) Nếu có một lý do không thể tránh khỏi yêu cầu của pháp luật hoặc pháp luật

4. Bạn có thể yêu cầu xem và sửa lỗi của thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào, và Công ty có nghĩa vụ phải có các biện pháp cần thiết không chậm trễ. Nếu người dùng yêu cầu để sửa chữa các lỗi, các công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi sửa chữa sai sót.


Điều 7 (Dịch vụ đăng ký tin rao bất động sản)

1. Dịch vụ đăng ký tin rao bất động sản cho phép các thành viên đăng ký thông tin tin rao (thông tin đa dạng về sản phẩm và các mặt hàng giao dịch bất động sản) và thông tin liên lạc của thành viên (địa chỉ e-mail của thành viên và số điện thoại di động) trực tiếp vào trang web hellorent.vn và ứng dụng di động. 

2. Công ty có thẩm quyền để xác định thứ tự tiếp nhận và việc bổ sung tin rao mà các thành viên đã đăng ký. Ngoài ra, Công ty có thể phơi bày thông tin tài sản của thành viên trên các trang web khác ngoài trang web hellorent.vn và các ứng dụng di động mà không cần thông báo trước.

3. Công ty xác nhận tính xác thực của các tin rao đã đăng ký của các thành viên trong vòng 24 giờ sau khi đăng ký, và xuất bản tin rao ngay sau khi xác nhận tính xác thực.

4. Trong trường hợp các thông tin bất động sản đã đăng ký bởi các thành viên là không phù hợp với các thông tin bất động sản thực tế, công ty yêu cầu các thành viên sửa các thông tin bất động sản thông qua các số điện thoại hoặc email được cung cấp bởi các thành viên. Nếu công ty đã liên hệ với hai hoặc nhiều lần với các phương tiện thông tin liên lạc được cung cấp bởi các thành viên nhưng thất bại, thì người chịu trách nhiệm trong trường hợp này là các “thành viên”.

5. Mặc dù công ty yêu cầu sửa đổi bằng thông tin niêm yết theo quy định của khoản trên, nếu thành viên đó không sửa lại thông tin niêm yết (bao gồm cả việc thay đổi tình trạng bán như hoàn thành giao dịch hoặc kết thúc quảng cáo) trong vòng 24 giờ, công ty sẽ hạn chế việc sử dụng dịch vụ của các thành viên.

6. Công ty có thể yêu cầu hủy bỏ hoặc xóa các tài sản vì lý do như sở hữu trí tuệ, phong tục, nhận định hợp lý của công ty, công ty sẽ đình chỉ hoặc tạm ngưng quyền sử dụng dịch vụ của các thành viên. Nếu thành viên đang đăng ký một tài sản không phù hợp để giao dịch, thành viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự không phù hợp này.


Điều 8 (Khuyến nghị của môi giới bất động sản và các dịch vụ liên quan khác)

1. Công ty có thể giới thiệu các thành viên môi giới bất động cho người sử dụng nếu người dùng mong muốn.

2. Người sử dụng quyết định có hay không sử dụng các thành viên môi giới bất động sản, đại lý bất động sản. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt hay ngẫu nhiên xảy ra.


Điều 9 (Nghĩa vụ của Công ty)

1. Công ty sẽ không tham gia vào bất kỳ hành vi nào được cho là phạm pháp hay bị nghiêm cấm bởi pháp luật, và sẽ làm hết sức mình để cung cấp dịch vụ liên tục và ổn định cho người sử dụng theo quy định tại các chính sách và điều khoản.

2. Công ty không đảm bảo và giải quyết các giao dịch phát sinh giữa người sử dụng với nhau. Cũng như công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho các vấn đề, các khoản thiệt hai phát sinh từ giao dịch giữa hai người sử dụng, và sẽ giải quyết trực tiếp giữa các bên tham gia giao dịch. 


Điều 10 (Trách nhiệm ID và mật khẩu của thành viên)

1. Thành viên chịu trách nhiệm về việc quản lý các ID và mật khẩu của mình.

2. Thành viên sẽ không cho phép các bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của mình.

3. Trong trường hợp ID và mật khẩu của thành viên bị mất cắp hoặc sử dụng bởi một bên thứ ba, thành viên phải thông báo cho công ty ngay lập tức và làm theo hướng dẫn của công ty.


Điều 11 (Nghĩa vụ của thành viên)

1. Người sử dụng sẽ không làm bất kỳ các hành vi sau đây. Nếu bất kỳ một trong các hành vi sau đây được xác nhận, Công ty có thể áp đặt lệnh trừng phạt với việc sử dụng các dịch vụ và người sử dụng có thể chịu trách nhiệm về dân sự và hình sự.

(1) Ngăn cản, gây xáo trộn và cố ý điều hành các dịch vụ của công ty.

(2) Đăng ký thông tin sản phẩm ảo

(3) Đánh cắp thông tin của người khác

(4) Gửi hoặc đăng tải thông tin khác so với thông tin được thiết lập bởi Công ty (chương trình máy tính, v.v)

(5) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của công ty và các bên thứ ba khác.

(6) Làm giám đoạn kinh doanh, giảm uy tín của công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba khác

(7) Tự ý thông báo hay gửi thông tin sai lệch như tin nhắn bạo lực, hình ảnh, âm thanh không đúng quy định và thuần phong mỹ tục.

(8) Trong trường hợp công ty xét thấy không phù hợp để tiếp tục cung cấp dịch vụ do các nguyên nhân nghiêm trọng khác

2. Công ty có quyền hạn chế hoặc đình chỉ việc sử dụng dịch vụ dựa theo những quy định trên. Công ty có thể xóa ID của một thành viên cụ thể là người có hành động vi phạm các chính sách công ty, bị hạn chế dịch vụ cũng như đình chỉ việc sử dụng mà không cần thông báo trước.

3. Công ty có thể cung cấp dịch vụ thanh toán khác biệt giữa các thành viên tại bất kỳ thời gian phù hợp với chính sách của Công ty. Nếu một thành viên sử dụng dịch vụ mà không thanh toán, công ty có thể đình chỉ các dịch vụ cho các thành viên nhất định và hạn chế các dịch vụ nhất định.


Điều 12 (Chỉ định người phụ trách quản lý thông tin)

Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc như sau.

Tên công ty: Công ty TNHH HELLOSOFT

Địa chỉ: 125/42/9/45 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3620-0280

Địa chỉ Email: info@hellosoft.vn